E           X           P           O           S           I           C           I           Ó
“ E L  M Ó N  D E L S  P R O B L E M E S ”
(XCIX - MMIII)

i el personatge surt del forat, mira a l’exterior i comprèn...

(OBRA INÈDITA)

Verdú (Urgell) · del 26 d’abril a l’1 de juny de 2003